बंद

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 03.04.2019

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 09.04.2019

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 17.04.2019- 1

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 17.04.2019- 2

25/04/2019 25/04/2021 पहा (9 MB) Loksabha Election 2019 Candidate Expenditure Dt. 09.04.2019 (8 MB) Loksabha Election 2019 Candidate Expenditure Dt. 17.04.2019-1 (5 MB) Loksabha Election 2019 Candidate Expenditure Dt. 17.04.2019-2 (5 MB)