निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

05/12/2018 24/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

04/12/2018 13/12/2018 डाउनलोड (703 KB)
अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

01/12/2018 24/12/2018 डाउनलोड (833 KB)
संग्रहित