बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर औषधी भांडारासाठी प्रकल्प प्रेरणा अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रके ऑनलाइन प्रसिध्द करणेबाबत

औषधी भांडारासाठी प्रकल्प प्रेरणा अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रक

03/07/2018 10/07/2018 पहा (681 KB)
राज्‍यातील देवस्‍थान जमिनीसंदर्भात- मा.उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट याचिका क्र.१३४८८/२०१७, क्र.१३३५३/२०१६ व क्र.२७५९/२०११ मधील निर्णय दि. ०८ मार्च २०१८

राज्‍यातील देवस्‍थान जमिनीसंदर्भात

04/06/2018 04/07/2018 पहा (771 KB)
नियतकालिक बदल्या-२०१८

अव्वल कारकून /मंडळअधिकारी/ लिपीक /वाहनचालक इ. रिक्‍त पदांची यादी

16/05/2018 16/06/2018 पहा (204 KB)
नियतकालिक बदल्या-२०१८

बदलीस पात्र गट क संवर्गातील कर्मचा-यांंची यादी

16/05/2018 16/06/2018 पहा (172 KB)