बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-फेर-निविदा आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवड्णूका 2019 करिता , लातूर जिल्हा.

ई-फेर-निविदा -आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवड्णूका 2019 करिता , लातूर जिल्हा.

03/01/2019 14/01/2019 पहा (969 KB)
अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

01/12/2018 24/12/2018 पहा (833 KB)
ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

05/12/2018 24/12/2018 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

04/12/2018 13/12/2018 पहा (703 KB)
स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर येथील सर्व विभागातील साहित्य छपाई करुन मिळणे करिता दरपत्रक सादर करणे बाबत

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर

10/10/2018 16/10/2018 पहा (1 MB)
निविदा-डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना अंतर्गत वसतिगृहासाठी निविदा आणि अर्जाचा फॉर्म

डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना अंतर्गत वसतिगृहासाठी निविदा आणि अर्जाचा फॉर्म

28/08/2018 08/09/2018 पहा (4 MB)
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास दरपत्रक सादर करणेबाबत

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास संगणक साहित्य, टोनररिफिलिंग व इतर संगणकीय दुरुस्ती व किरकोळ वस्तूचा पुरवठा कामाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत

19/06/2018 25/06/2018 पहा (2 MB)
स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर

किट्क नियंत्रण प्रक्रिया (पेस्ट कंट्रोल)करण्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्धी बाबत-स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर

15/03/2017 22/03/2017 पहा (1 MB)