बंद

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम.आय.एस.आर. मेडिकल कॉलेज

अंबाजोगाई रोड, लातूर - 413512, लातूर


दूरध्वनी : 2382227424

एमडीए इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक

नांदेड रोड, लातूर - 413512, कोल्पा


दूरध्वनी : 9921700010

एसआरटीएम विद्यापीठ उप केंद्र लातूर

गाव पेठ, औसा रोड, लातूर


दूरध्वनी : 02382261100

एसएसटी फॅशन डिझायन कॉलेज

लाइफ स्टाईल बिल्डिंग, औसा रोड, लातूर - 413512, राजीव गांधी चौक जवळ


दूरध्वनी : 9152818173

कृषी महाविद्यालय

नांदेड नाका, नांदेड रोड, लातूर - 413512


दूरध्वनी : 2382256128

कोकसिट महाविद्यालय

अंबाजोगाई रोड,लातूर


दूरध्वनी : 9420213625

चंद्रभानू सोनवणे ज्युनिअर कॉलेज

सीताराम नगर, नांदेड रोड, लातूर - 413512, अष्टविनायक मंदिर


दूरध्वनी : 2382244686

जयक्रांती महाविद्यालय

लातूर - 413512, अष्टविनायक मंदिर मागे सीताराम नगर


दूरध्वनी : 9422016608

डीन सरकारी मेडिकल कॉलेज

लातूर - 413512, मारवाडी राजस्थान विद्यालयाच्या समोर


दूरध्वनी : 2382253014

दयानंद महाविद्यालय

दयानंद कॉलेज, बार्शी रोड, लातूर.


दूरध्वनी : 02382221149