बंद

31 मे 2021जागतीक तांबाखू विरोधी दिनानिमित्त डॉ. एकनाथ माले, उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर यांचे जनतेस आवाहन. “तांबाखू चे व्यसन सोडण्याचा निश्चय करा व युवा पिढीला व्यसनापासून वाचवा “.