बंद

उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)

नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.


पदनाम : उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)
दूरध्वनी : 02382-222362