बंद

माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर, 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाचेे नुकसान झालेल्‍या तालुक्‍यामध्‍ये सवलती लागू करण्‍याबाबत

माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर, 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाचेे नुकसान झालेल्‍या तालुक्‍यामध्‍ये सवलती लागू करण्‍याबाबत
शीर्षक तारीख View / Download
माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर, 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाचेे नुकसान झालेल्‍या तालुक्‍यामध्‍ये सवलती लागू करण्‍याबाबत 06/02/2020 पहा (129 KB)