बंद

लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना क्र. १/२०२१-२२

लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना क्र. १/२०२१-२२
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना क्र. १/२०२१-२२ 20/04/2021 पहा (406 KB)