बंद

लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना

लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना 28/04/2021 पहा (63 KB)