बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नियतकालिक बदल्या-२०१८

अव्वल कारकून /मंडळअधिकारी/ लिपीक /वाहनचालक इ. रिक्‍त पदांची यादी

16/05/2018 16/06/2018 डाउनलोड (204 KB)
नियतकालिक बदल्या-२०१८

बदलीस पात्र गट क संवर्गातील कर्मचा-यांंची यादी

16/05/2018 16/06/2018 डाउनलोड (172 KB)
संग्रहित