बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नागप्पा अंबरखाने रक्तपेढी, उदगीर येथे कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद भरती जाहिराती बाबत 10/02/2023 24/02/2023 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-२०२३ निवडणूक सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत 05/01/2023 31/01/2023 पहा (52 KB)
Civil Surgeon Office Latur District Mental Health Programme Stationary Darpatrak Noice 05/01/2023 31/01/2023 पहा (1,003 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी सूचना 30/12/2022 30/01/2023 पहा (51 KB)
राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत डेंटल मॉडेल खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ 23/01/2023 30/01/2023 पहा (447 KB)
NPCDCS अंतर्गत CHC NCD Clinic करीता Peak flow meter खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबाबत प्रारंभ दि १६-१-२३ ते २३-१-२३ 16/01/2023 23/01/2023 पहा (447 KB)
राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत Dental consumables खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबाबत प्रारंभ दि १६-१-२३ ते २३-१-२३ 16/01/2023 23/01/2023 पहा (518 KB)
Drugs for safe abortion करीता लागणाऱ्या औषधांचे दरपत्रके मागविणेबाबत प्रारंभ दि १६-१-२३ ते दि २३-१-२३ 16/01/2023 23/01/2023 पहा (427 KB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या ०५-औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदान केंद्राची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे बाबत सूचना 24/12/2022 31/12/2022 पहा (44 KB)
05-औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक- 2023 मतदान केंद्राची प्रारूप यादी 24/12/2022 31/12/2022 पहा (401 KB)