बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम (मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्‍दीचा कार्यक्रम)

दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम

25/07/2018 03/11/2018 पहा (78 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

24/10/2018 03/11/2018 पहा (2 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साधन समुग्री खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साधन समुग्री खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

24/10/2018 02/11/2018 पहा (2 MB)
लातूर जिल्हा पर्जन्यमान आकडेवारी-2018

दैनिक पर्जन्यमान आकडेवारी-2018

01/06/2018 31/10/2018 पहा (81 KB)
स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर येथील विविध साहित्य व उपकरणे खरेदी करून मिळणे करिता दरपत्रक सादर करणे बाबत

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर

24/09/2018 31/10/2018 पहा (744 KB)
स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर येथील एसएनसीयू विभागाकरिता कापड खरेदी करून मिळणे करिता दरपत्रक सादर करणे बाबत

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर

24/10/2018 31/10/2018 पहा (717 KB)
दैनिक पाणी पातळी व पर्जन्यमान अहवाल

लातूर जिल्हा दैनिक पाणी पातळी व पर्जन्यमान अहवाल

01/06/2018 31/10/2018 पहा (71 KB)
संगणक आणि मुद्रक कोटेशन सूचना वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय औसा

संगणक आणि मुद्रक कोटेशन सूचना वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय औसा

12/09/2018 21/09/2018 पहा (809 KB)
शासन परीपत्रक- राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना-२०१८-१९

शासन परीपत्रक- राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम मार्गदर्शक सुचना-२०१८-१९

01/08/2018 31/08/2018 पहा (4 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रके ऑनलाइन प्रसिध्द करणेबाबत.

औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रक.

03/07/2018 10/07/2018 पहा (767 KB)