बंद

रुग्णालये

अल्फा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

श्याम नगर, केशवराज शाळे जवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 02382228596

कंडाकुरे हॉस्पिटल

ममता हॉस्पिटल समोर , मित्रा नगर, शिवाजी चौक मुख्य मार्ग, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 9422549016

कावटाळे हार्ट केअर सेंटर

पूजा हॉटेल, आर -3 / 1067 जवळ, बिग बाजार जवळ, टिळक नगर, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 02382254855

कृष्णा फिजिओथेरपी आणि रिहॅबिलिटेशन सेंटर

मंत्री हाऊस, बसवेश्वर कॉलेज रोड, ऑप मुख्य पोस्ट ऑफिस गांधी चौक, लातूर एच, लातूर, महाराष्ट्र - 413512


दूरध्वनी : 9561022850

गांधी हॉस्पिटल

शांतीनिकेतन कॉलनी, जुने आउसा रोड, लातूर, ओयू, लातूर, महाराष्ट्र - 413512


दूरध्वनी : 02382242173

जगताप बाल क्लिनिक

बस स्थानक, एसबीआय बँक जवळ, औसा, लातूर, महाराष्ट्र - 413520


दूरध्वनी : 02383222333

जीवक आरोग्य मंदिर

अहमदपुर, लातूर, महाराष्ट्र - 413515


दूरध्वनी : 9423776802

जीवकआरोग्य मंदिर

अहमदपुर, लातूर, महाराष्ट्र - 413515


दूरध्वनी : 9423776802

डॉ. आनंद पाटील क्लिनिक

मुख्य रस्ता, एस. टी. स्टँड समोर, लातूर, महाराष्ट्र - 413512


दूरध्वनी : 02382251227

डॉ. चेपुरे मानसिक आरोग्यसेवा

गोमारे कॉम्प्लेक्स, अंबेजोगाई रोड, शिवाजी चौक, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 8097304979