बंद

रुग्णालये

फेनोमेनल रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र

महाराणा प्रताप नगर, नांदेड रोड, लातूर, महाराष्ट्र - 413512


दूरध्वनी : 02382256633

बर्मदे हॉस्पिटल अॅण्ड लाइफ एडवांस्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर

दत्ता मंदिर समोर , आदर्श कॉलनी स्टॉप, औसा रोड, लातूर, महाराष्ट्र - 413520

ममता हॉस्पिटल लातूर

शिवाजी चौक जवळ, मित्र नगर, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 02382243493

महाराष्ट्र मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च (एमआयएमएसआर)

विश्वनाथपुरम, अंबाजोगाई रोड, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 02382227246

मालू हॉस्पिटल

दीनानाद नगर, बचतवाडी, लातूर, महाराष्ट्र - 413531


दूरध्वनी : 9422071301