काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

प्रकाशित केले: 06/12/2018

ई-निविदा-शासकीय धान्‍य गोदामातील अन्‍नधान्‍याच्‍या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट बाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

प्रकाशित केले: 04/12/2018

जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर- स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

प्रकाशित केले: 03/12/2018

अधिकारी क्लब लातूर – निविदा सूचना 001/2018-2019

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवड्णूका 2019 करिता ई-निविदा, लातूर जिल्हा.

प्रकाशित केले: 27/11/2018

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवड्णूका 2019 करिता ई-निविदा, लातूर जिल्हा.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर – डब्ल्यूएच लातूर एसएनसीयू खरेदी कॉल नोटिस.

प्रकाशित केले: 19/11/2018

स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र लातूर – डब्ल्यूएच लातूर एसएनसीयू खरेदी कॉल नोटिस. अनुक्रमे – 1. स्टेशनरी  2. उपकरणे  3. बॅडशीट

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व स्त्री रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लक्शय कार्यक्रमासाठी लागणार्याय अत्यावषक उपकरणे व साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 13/11/2018

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व स्त्री रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लक्शय कार्यक्रमासाठी लागणार्याय अत्यावषक उपकरणे व साहित्य खरेदी करण्यासाठी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मोफत अयुष शिबिरसाठी लागणार्या अत्यावषक आयुर्वेदिक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 30/10/2018

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मोफत अयुष शिबिरसाठी लागणार्या अत्यावषक आयुर्वेदिक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मोफत अयुष शिबिरसाठी लागणार्‍या अत्यावषक होमेओपेथीक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 30/10/2018

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मोफत अयुष शिबिरसाठी लागणार्‍या अत्यावषक होमेओपेथीक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 30/10/2018

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साधन समुग्री खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 26/10/2018

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया करण्यासाठी लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साधन समुग्री खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

अधिक