काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च

प्रकाशित केले: 25/04/2019

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 03.04.2019 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 09.04.2019 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 17.04.2019- 1 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च 17.04.2019- 2

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

थेट पहाः # एएलवॅच लाइव्ह द्वारा प्रेस कॉन्फरन्सः प्रेसच्या सम्मेलनाद्वारे # भारतीय निवडणूक कमिशन

प्रकाशित केले: 10/03/2019

प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन # पीआयबीचे पहा YouTube: https://t.co/PVqYpb5Yoq फेसबुक: https://t.co/7bZjpgpznY https://t.co/daTL7MhcU2

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी पदभरती – २०१९ जहिराती बाबत – लातूर

प्रकाशित केले: 28/02/2019

तलाठी पदभरती जहिराती  – २०१९

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी लातूर यांचे कार्यालय सामान्या निवडणूक विभाग -आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक 2019 साठी फेर ई-निविदा (तिसरी वेळ)

प्रकाशित केले: 28/01/2019

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी लातूर यांचे कार्यालय सामान्या निवडणूक विभाग -आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक 2019 साठी फेर ई-निविदा (तिसरी वेळ)

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्त्री रुग्णालय लातुर येथील ईपिलेप्सी शिबीरासाठी आवश्यक असलेल्या औषधीचे दरपत्रक मागविणेबाबत दरपत्रक

प्रकाशित केले: 25/01/2019

ज़िल्हा शल्य चिकीत्सक, लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या स्त्री रुग्णालय,लातुर येथील ईपिलेप्सी शिबीरासाठी आवश्यक असलेल्या औषधीचे दरपत्रक मागविणेबाबत दरपत्रक

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत

प्रकाशित केले: 25/01/2019

मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .

प्रकाशित केले: 24/12/2018

जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .दि २४-१२-१८ ते दि. ०१-०१-२०१९ 1. आयुर्वेदिक व युनानि 2.औषधाचे दरपत्रके

अधिक