बंद

काय नवीन

लातूर मधिल स्पर्धा परीक्षा प्रतिमा

स्पर्धा परीक्षा विश्व जि.का.लातुर

प्रकाशित केले: 03/10/2018

स्पर्धा परीक्षा विश्व जि.का.लातुर 2018

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निरामया आरोग्य विमा योजनेच्या नोंदणी व नुतनीकरणास सुरुवात झाल्याबाबतची सुचना

प्रकाशित केले: 29/09/2018

फॉर्म सबमिट करण्यासाठी पत्ता- संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकसन केंद्र, लक्ष्मी नगर, बरड वस्ती जवळ, हरंगुल (बु) , लातूर -413531 . संपर्क- 7722074016, 7722024014, 855 9 464624, ईमेल आयडी- sanvedana2007[at]rediffmail.com

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लातुर जिल्हा कापूस बोंडआळी अनुदान वाटप याद्या २०१८

प्रकाशित केले: 29/09/2018

येथे पाहा- लातुर जिल्हा कापूस बोंडआळी अनुदान वाटप याद्या २०१८

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

प्रारूप मतदार यादी 2019 लातूर

प्रकाशित केले: 07/09/2018

प्रारूप मतदार यादी 2019 लातूर

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निविदा-डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना अंतर्गत वसतिगृहासाठी निविदा आणि अर्जाचा फॉर्म

प्रकाशित केले: 28/08/2018

डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना अंतर्गत वसतिगृहासाठी निविदा आणि अर्जाचा फॉर्म

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास दरपत्रक सादर करणेबाबत

प्रकाशित केले: 19/06/2018

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास संगणक साहित्य, टोनररिफिलिंग व इतर संगणकीय दुरुस्ती व किरकोळ वस्तूचा पुरवठा कामाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत

अधिक